Adobs

Adobs de fons, de cobertera i d'aplicació única / Orgànics, convencionals / Granulats, solubles, líquids / Envasat en sacs, big bags i granel 

Llavors

Cereals d'hivern, d'estiu / Gespa / Horta profesional i domèstica

Substrats

Substrat universal, turba, enceball per gespa, materia orgánica / Decoració amb escorça de pi, terra volcánica, graveta / Envasat en sacs, bales i big bags 

Fitosanitaris

Herbicides / Insecticides / Fungicides / Correctors / Plaguicides agrícoles i domèstics

Plàstics

Plàstics per ensilar, per coberta, per embalar / Fil i malla per màquines d'embalar / Rafia per lligar

Alimentació animal

Cereals i pinsos per animals de granja i també per mascotes domèstiques

Complements

Farina panificable / Aigua mineral / Sal per tractament d'aigües i alimentació / Pèl·let de fusta reciclada